Untitled-1 copy

శ్రీ నరసింహాచార్య సుళిభావి గారి పరిచయం

DSC03831

ఏకాదశ స్కంద భాగవతములో సనతకుమారాదులకు , చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవులకు జ్ఞానోపదేశము చేసిన శ్రీ హంసనామక పరమాత్మునిచే స్థాపించబడిన శుద్ధ సనాతన వైదిక సంప్రదాయమున విశ్వానికి జ్ఞానోపదేసమును చేయుచున్న శ్రీ ఉత్తరాదిమఠమును శ్రీ మన్ మధ్వాచార్యులవారు 10-11 వ శతాబ్దములో పునః ప్రతిష్ఠాపనము చేసినారు, అప్పటినుండి శ్రీ మన్ మధ్వాచార్యుల మూల మహా సంస్థానమై లోక ప్రసిద్ధిని గడించిన శ్రీ మద్ ఉత్తరాది మఠమున పీఠాదిపతులై ఎందరో మహానుభావులు దేవతాంశసంభవులు శ్రీ హంసనామక పరమాత్ముని సేవను పలువిధాలుగా చేసిి ఉన్నారు,ఇటువంటి శుద్ధ సనాతన వైదిక సంప్రదాయమైన శ్రీ ద్వైత సిద్ధాంత ప్రతిష్ఠాపకమైన శ్రీ మన్ మధ్వాచార్యుల మూల మహాసమస్థానము అని ప్రసిద్ధి గాంచిన శ్రీ మద్ ఉత్తరాది మఠము ప్రస్తుత పీఠాధిపతులు శ్రీ 1008 శ్రీ సత్యాత్మ తీర్ధ శ్రీపాదులవారు. వీరు శ్రీ 1008 శ్రీ సత్యప్రమొద తీర్థ శ్రీ పాదులవారి ప్రియ శిష్యులై వారిచే జ్ఞానమును పీఠాధిపత్యమును (జ్ఞానమును ప్రచారము చేసే బాధ్యతను ) 1995 సంవత్సరమున స్వీకరించినారు, అప్పుడు శ్రీ సత్యాత్మతీర్ధుల వారి వయస్సు 23 సంత్సరములే, ఆ లేత వయస్సులోనే అత్యంత కఠిణమైన పరమ హంస పరివ్రాజక (సంన్యాసములలో అత్యున్నతమైన)ఆశ్రమము స్వీకరించి నిరంతర జ్ఞానోపదేశము పాఠప్రవచనములను చేస్తు ఎందరో విద్వాంసులను లోకానికి జ్ఞానదీపాలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు.

పరిచయం తదుపరి